Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 96
Năm 2021 : 1.417
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

     UBND HUYỆN THẠCH THẤT

TRƯỜNG MẦM NON KIM QUAN

 

              Số:      /KH-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Kim Quan, ngày        tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học  2020 - 2021

 

Căn cứ Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Thạch Thất Quyết định phê duyệt Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2019 - 2020.

Căn cứ vào số trẻ điều tra trong các độ tuổi và thực tế số nhóm lớp. Trường Mầm Non Kim Quan xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau:

I.  Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường

2. Yêu cầu:

          - Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh.

          - Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh theo địa bàn các thôn dân cư; Chỉ tiêu tuyển sinh; Thờ gian tuyển sinh, Phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

          - Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh; Tăng chất lượng công tác tuyển sinh; Tăn cường CSVC cho các lớp học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học hai buổi/ngày

B. NỘI DUNG

I. TUYỂN SINH TẠI TRƯỜNG

1. Phương thức và đối tượng

- Công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi

- Phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể ở địa phương tuyên truyền sâu rộng trong các thôn cụm dân cư về công tác tuyển sinh để cha mẹ


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.