HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI NCOV TRONG TRƯỜNG HỌC